Parkeringsregler

Våren 2022 började de nya parkeringsreglerna gälla vilket innebär att de nya tillstånden måste placeras väl synligt i framrutan på de fordon som parkeras inom samfällighetsföreningens område. Vid parkering på de övre parkeringarna alla dagar mellan klockan 16.00 och 06.00 krävs ett väl synligt parkeringstillstånd i framrutan för att undvika att kontrollavgift utfärdas av Securitas.…
Läs mer